Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Az egyház

illusztráció

Az egyházról szóló fejezet tartalomjegyzéke:

Mi mindennel foglalkozunk?
1.1. Mintegy 300 gyülekezet közössége
1.2. Az óvodától az egyetemig
1.3. "Egymás terhét hordozzátok!"
1.4. Egy ősi egyház modern módszerei
1.5. Testvérek közelben és távolban

Az evangélikusságról általában
1.6. Evangélikus, evangélium
1.7. "Evangélikus": az örömhír embere
1.8. Lutheránus?

Luther élete
1.9. Egy szorongó szerzetes
1.10. A toronyélmény
1.11. A 95 tétel
1.12. A lelkiismeret bajnoka
1.13. A bibliafordító
1.14. A férj és édesapa
1.15. "Bizony, koldusok vagyunk!"

A lutheri reformáció folytatása
1.16. A csapat többi tagja
1.17. Az Ágostai Hitvallás
1.18. "Megszólal magyarul az Isten"
1.19. Éneklő reformáció
1.20. Még néhány adat
1.21. A Lutheránus Világszövetség
1.22. Az evangélikus derű

Evangélikus jelképek
1.23. A Luther-rózsa
1.24. "Erős vár a mi Istenünk" - ének és köszöntés


   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.