Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

AZ EVANGÉLIKUSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN

Evangélikus, evangélium

illusztráció

Azokat a keresztényeket, akik a reformáció lutheri irányzatához tartoznak, evangélikusoknak nevezik. A név magyarázatra szorul. Benne a görög "evangélium" szót lehet felismerni, ami azt jelenti: jó hír, örömhír. Az ókorban egy-egy győztes csata hírül adását jelentette, a Bibliában pedig Istennek az emberhez fordulására, szűkebb értelemben Jézus Krisztus megszületésére vonatkozik. Ennek nyomán irodalmi műfajjá is vált, hiszen azokat az újszövetségi könyveket, amelyek Jézus születéséről, életéről, tanításáról, végül haláláról és feltámadásáról tudósítanak, evangéliumoknak nevezzük. (A bibliai könyvek gyűjteményében, a kánonban összesen négy evangéliumot tartunk számon: Máté, Márk, Lukács és János.)

Kapcsolódó oldalak

Biblia online

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mi mindennel foglalkozunk?
Az evangélikusságról általában
Evangélikus, evangélium
"Evangélikus": az örömhír embere
Lutheránus?
Luther élete
A lutheri reformáció folytatása
Evangélikus jelképek

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.