Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Szentlélek - hit, egyház

illusztráció

Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?

Üdvösségünkért semmit nem tehetünk. Ez egyedül Isten ajándéka, ingyen, kegyelemből, Krisztusért. Ezt nem lehet kiérdemelni, vagy megszolgálni, hanem csak hittel elfogadni. Feltehetjük azonban a kérdést; hogyan tudok hinni? Fontos hangsúlyozni, hogy ha a hit feladat lenne, reménytelenebb volna a helyzetünk, mintha a cselekedeteink által és saját érdemünkért kellene üdvözülnünk. Az üdvösséges hit Isten munkája énbennem. A Szentlélek teremti a hitet az evangélium hallása által.

A hit tehát szintén Isten ajándéka, csakúgy, mint maga az üdvösség. Az üdvösséges hit nem valami emberi kiválóság, vagy vallásos teljesítmény, hanem feltétel nélküli gyermeki bizalom a minket végtelenül szerető mennyei Atya iránt. Ha ez a bizalom ébred bennem Isten iránt, akkor tudhatom, hogy ez a Szentlélek jelenléte és munkálkodása az életemben. Ez a Szentlélek legfontosabb tevékenysége a bűnei miatt lelke üdvéért aggódó és sokszor kétkedő emberben.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.