Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Keresztény reménységünk

illusztráció

Hitünk nem csupán múltbeli események ismeretére, és jelenünk értelmezésére szorítkozik, hanem jövőbe mutató távlata is van. A világ nem tart örökké. Emberi életünk is véges. Éppen ezért megkerülhetetlen, hogy választ keressünk arra vonatkozó kérdéseinkre; merre tart a világ, mi lesz szeretteinkkel és velünk, ha meghalunk?

A Bibliában olvassuk, és hitvallásunkban is tanúságot teszünk róla, hogy Jézus egyszer visszatér ítéletet tartani. Ez azt jelenti, hogy minden embernek, aki valaha élt a földön, meg kell jelennie az ő színe előtt. A halottak feltámadnak, a gonosz tettek elnyerik büntetésüket, a jó cselekedetek pedig jutalmat kapnak.

A halál nem rejthet el egyetlen bűnöst sem a számonkérés elől, ugyanakkor nem szakíthat el senkit Jézus szeretetétől sem. Ez tehát figyelmeztetés és biztatás is egyben. Mi, Jézusban hívők azonban nem a saját jóságunkban reménykedünk, nem is abban, hogy az Úr elnéző lesz bűneinkkel, mulasztásainkkal. Naponként, őszintén Jézus színe elé állhatunk már most, hogy ő ítélje meg bűneinket, és adjon nekünk új szívet. Az ő visszatérését ezért nem rettegve várjuk, hanem azzal a reménységgel, hogy akkor hitünk látássá válik, Jézus magához vesz minket, és örök boldogságban vele leszünk. Ez indít minket arra, hogy az ő akaratát keresve, neki tetsző életet éljünk, és üdvözítő hitünkről másoknak is bizonyságot tegyünk.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.