Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Bűn - törvény - megtérés

illusztráció

Miért van annyi szenvedés a világban?

Sokszor megkérdezzük, miért van annyi szenvedés a világban. Tapasztalatunk is megerősíti a Biblia tanítását, hogy a legtöbb szenvedés okozója az emberi bűn. Nem csupán az a bűn, amit az ember elkövet. A bűn gyökere az, hogy nem hiszünk Istenben. Elszakadtunk tőle, nem ismerjük fel hatalmát és szeretetét. A hitetlenség bizonytalanságot eredményez, a bizonytalanság félelmet, a félelem pedig erőszakossá és önzővé teszi az embert. Ha nem Istentől várjuk a gondoskodást, akkor mások rovására akarunk érvényesülni. Minden áron ki akarjuk kényszeríteni akaratunkat, de mi magunk sem tudjuk, mi válik javunkra. Ezért amikor a saját érdekünket helyezzük mindenek fölé, valójában magunknak ártunk a legtöbbet. A Biblia, az embernek erről az állapotáról a bűneset történetével tesz hitvallást. Ne azt kérdezzük tehát, hogy miért engedi mindezt Isten, hanem inkább azt kérdezzük meg; mi valójában Isten akarata?

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.