Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Isten igéje - kinyilatkoztatás

illusztráció

Istenről tudomást szerezhetünk a teremtett világon, a lelkiismeretünkön és az emberiség történelmén keresztül. Ezt nevezzük egyetemes kinyilatkoztatásnak. Azt is tudjuk azonban, hogy az ember gondolkodása sajnos nem mindig ésszerű. Isten hatalmának és szeretetének ezeket a nyilvánvaló jeleit sem ismerjük fel magunktól. Ezért szól Isten még nyilvánvalóbb módon hozzánk: az Ige által. Ezt nevezzük igei kinyilatkoztatásnak.

Isten igéje, azaz beszéde, amellyel megszólítja az embert is. Szavával teremtette kezdetben az egész Mindenséget. János evangéliuma elején ezt így olvassuk: "Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága." (Jn 1, 1-4)

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.