Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Imádság

illusztráció

Ahogyan az Igében Isten szólítja meg az embert, úgy mi, emberek imádságban szólíthatjuk meg Istent. Isten és ember között tehát "párbeszéd" történik. Jézus így biztatja tanítványait imádkozásra: "Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7). A "Mi Atyánk" kezdetű imádságot is Jézus tanította nekik (Mt 6, 9-13). Ő maga is sokat imádkozott. Az evangéliumok tanúskodnak róla, hogy jól ismerte, és gyakran idézte a Biblia imádságait, a zsoltárokat is.

Ne gondoljuk, hogy az imádságnak mesterséges pátosszal, régies szavakkal és színpadias külsőségek közepette kell történnie. Az istentiszteleti liturgiának persze meg vannak a kialakult keretei, és ez így helyes. Egyéni imádságainkban azonban semmi másra nem kell törekednünk, csak hogy minél őszintébben és természetesebben fogalmazzuk meg mondandónkat. Isten előtt nincs titok, és nincs tabutéma. Ő jobban ismer minket, mint mi saját magunkat.

A hálaadás, dicsőítés mellett megvallhatjuk bűneinket, közbenjárhatunk szeretteinkért, kérhetünk Istentől bármit, elmondhatjuk örömeinket és félelmeinket, sőt, akár panaszkodhatunk is. Istennel szemben semmi nem számít "illetlenségnek", csak ha nem vesszük komolyan szeretetét és hatalmát.

Kapcsolódó oldalak

Az imádságról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.