Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Mit akar Isten?

illusztráció

Isten akaratát az igéből ismerhetjük meg. A Biblia arról szól, hogy Isten mindig elmondta akaratát az embereknek, de sajnos nem hallgattak rá. Ezért újra és újra bajba sodorták magukat. A Tízparancsolat például olyan általános erkölcsi igazságokat tartalmaz, amelyek mindenkire érvényesek:

Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened!
Ne vedd hiába Istened nevét!
Szenteld meg az ünnepnapot!
Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát!

Ezek röviden összefoglalhatók a szeretetre vonatkozó kijelentésben: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből; és szeresd embertársadat, mint saját magadat!" (Mt 22, 37-39) Aki szeret másokat, az nem tesz rosszat nekik. Az emberek szeretete azonban elválaszthatatlan az Isten iránti bizalomtól. Ahogyan Ő szabott rendet a világnak, ugyanúgy az ő törvénye érvényesül az ember életében is.

Kapcsolódó oldalak

A Tízparancsolatról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.