Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban

illusztráció

Az első keresztények naponként megtörték a kenyeret a Jézussal és egymással való közösség jeleként. A későbbiekben különféle hagyományok és értelmezések tapadtak ehhez a gyakorlathoz. A katolikus egyházban "szentáldozásnak" nevezik, és úgy magyarázzák, hogy a szertartást végző pap, Jézus szavainak elmondásával, mintegy "átváltoztatja" az ostyát és a bort Jézus testévé és vérévé. A középkorban kialakult az a gyakorlat is, hogy a gyülekezet tagjai közt csak az ostyát osztották ki. A reformációt megelőző időszakban több mozgalom is támadta ezt a gyakorlatot. Közülük legismertebb a cseh teológusról, Husz Jánosról elnevezett "huszita" mozgalom. A reformátorok között is adódtak azonban nézeteltérések. A svájci reformáció nagy alakja, Ulrich Zwingli - és nyomán a református egyház - azt tanítja, hogy az úrvacsora csupán jelkép. Luther - és nyomán az evangélikus egyház - viszont azt tanítja, hogy az úrvacsora Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a kenyér és bor színe alatt. Ez tehát különbözik mind az átváltoztatás tanától, mind a csupán jelképként való értelmezéstől. Hitünk szerint az úrvacsora szentségét azzal becsüljük meg, ha önvizsgálattal, lelki elmélyüléssel, és minél gyakrabban élünk vele.

Kérdése van? Tegye fel egy lelkésznek!


Kapcsolódó oldalak

Az úrvacsoráról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.