Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban

illusztráció

Az első keresztények naponként megtörték a kenyeret a Jézussal és egymással való közösség jeleként. A későbbiekben különféle hagyományok és értelmezések tapadtak ehhez a gyakorlathoz. A katolikus egyházban "szentáldozásnak" nevezik, és úgy magyarázzák, hogy a szertartást végző pap, Jézus szavainak elmondásával, mintegy "átváltoztatja" az ostyát és a bort Jézus testévé és vérévé. A középkorban kialakult az a gyakorlat is, hogy a gyülekezet tagjai közt csak az ostyát osztották ki. A reformációt megelőző időszakban több mozgalom is támadta ezt a gyakorlatot. Közülük legismertebb a cseh teológusról, Husz Jánosról elnevezett "huszita" mozgalom. A reformátorok között is adódtak azonban nézeteltérések. A svájci reformáció nagy alakja, Ulrich Zwingli - és nyomán a református egyház - azt tanítja, hogy az úrvacsora csupán jelkép. Luther - és nyomán az evangélikus egyház - viszont azt tanítja, hogy az úrvacsora Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a kenyér és bor színe alatt. Ez tehát különbözik mind az átváltoztatás tanától, mind a csupán jelképként való értelmezéstől. Hitünk szerint az úrvacsora szentségét azzal becsüljük meg, ha önvizsgálattal, lelki elmélyüléssel, és minél gyakrabban élünk vele.

Kapcsolódó oldalak

Az úrvacsoráról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.