Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Kicsoda Jézus?

illusztráció

Jézus élete az evangéliumokból ismerhető meg. Történelmi létezését azok sem vonják kétségbe, akik nem hisznek benne, mint Isten fiában. A júdeai Betlehemben született az Augustus féle népszámlálás idején. Édesanyja Mária, a Szentlélek által került áldott állapotba. Mária férje, József ács volt. Jézus születése után több évig Egyiptomban éltek, majd miután visszatértek Palesztinába, Názáretben telepedtek le. Jézus, harminc éves kora körül nyilvánosan tanítani kezdett az Isten országáról. Először rokona, Keresztelő János bűnbánatot hirdető mozgalmával vette fel a kapcsolatot, majd ő maga is tanítványokat gyűjtött maga köré és járni kezdte Júdea és Galilea településeit. Sok csodát tett. Betegeket gyógyított, sőt, még halottakat is feltámasztott. Tanításának középpontjában az Isten iránti és az embertársak iránti szeretet állott. Hirdette, hogy Isten szereti az embereket, és nem akarja a bűnt és szenvedést. Ezért megbocsátást és új életet hirdetett. Bírálta az üres vallásos formaságokat és az álszenteskedést. Sokan hittek benne, de a korabeli vallási vezetők féltékenyek voltak rá, és ürügyet kerestek ellene, hogy bevádolhassák a római helytartónál. Így történt, hogy Jeruzsálemben egy páska ünnep előtt elfogták, halálra ítélték és keresztre feszítették. Harmadnapra azonban feltámadt, megjelent tanítványainak, majd mennybemenetele után elküldte nekik a Szentlelket.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.