Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Miért van egyáltalán vallás?

illusztráció

A vallás az emberiség ősi tapasztalatából ered. Mindig hittek egy legfelsőbb lényben, aki a világot teremtette, kormányozza, és különös gondoskodással tekint ránk, emberekre.

Isten munkálkodását mindenek előtt a teremtett világ csodáiban láthatjuk meg. Az ember lelkiismerete - jóról és rosszról való tudása - is egy igazságos Teremtőre utal. Az emberiség történelmének tanulmányozása közben is megsejthetjük a Gondviselő hatalmát. Vajon miért nem hisz mégis mindenki Istenben? Azért, mert az ember gondolkodása nem mindig ésszerű. Elszakadtunk Istentől. Ezt nevezzük bibliai értelemben bűnnek.

Ezért van olyan sokféle vallás is. Az ember, még ha meg is sejt valamit Isten létéből, hatalmából, mégsem képes tökéletesen megismerni őt. A különféle tapasztalatok, az idők során kialakult szokások és okoskodások aztán ellentmondásokat eredményeznek. Ezért nem mindegy, hogy kiben hiszünk, és mit hiszünk róla.

Mi nem azt mondjuk, hogy a sokféle vallás közt egyedül a miénk az igazi, hanem azt valljuk, hogy egyedül Istennek van igaza. Épp ezért szeretnénk vele bensőséges közösségben lenni. Az igazi hit sohasem gőgös mindentudást jelent, hanem mindig alázattal közeledik Istenhez.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.