Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Keresztény erkölcs

illusztráció

Beláttuk, hogy Isten törvényének ismerete nem segít rajtunk, hiszen nem tudunk eleget tenni előírásainak. A tízparancsolatból megismert alapvető erkölcsi normák mégis fontosak számunkra. Ha el szeretnénk igazodni a világban, irányt, célt keresünk döntéseinknek, megfontolásainknak, akkor mégsem találhatunk más, helyeselhető alapelveket, mint ezeket. Törekednünk kell tehát ezek szerint élni, még ha nem is áltathatjuk magunkat azzal, hogy maradéktalanul eleget tudunk tenni az elvárásoknak. Nem mennyei jutalom reményében tesszük ezt, hiszen tudjuk, hogy üdvösségünk Isten ajándéka, amit sem kiérdemelni, sem megszolgálni nem tudunk. Ha igyekszünk is erkölcsösen élni, tudjuk, hogy nincs mivel dicsekednünk, és semmi jogunk megítélni mások viselkedését.

A keresztény életnek azonban van egy fontos velejárója, amelynek jelentőségét nem szabad lekicsinyelnünk. Jézus azt mondja: "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21) Isten akaratának cselekvése azonban nem biztos, hogy minden esetben az emberek elismerését fogja kiváltani, vagy egybeesik a közfelfogás szerinti erkölcsös viselkedéssel. A hit miatt néha elkerülhetetlen külső konfliktusok azonban nem teszik tönkre a hívő embernek Istenével való bensőséges, bizalmi kapcsolatát. Az Isten iránti alázat, az emberek iránti szeretet és a megpróbáltatásokban tanúsított türelem csöppet sem hivalkodó, ám annál maradandóbb gyümölcse mindig a valódi öröm és belső lelki békesség záloga a hívő számára.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.