Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Gyónás

illusztráció

Bizony a hívő ember is naponként vétkezik. Olykor akaratlanul is megbántunk másokat, jó szándékunk néha rosszra fordul, de az is megtörténik, hogy elragadnak az indulatok, meggondolatlanul és felelőtlenül cselekszünk. Élő lelkiismeretünk szüntelenül jelzi a bajt. A mardosó lelkifurdalás ellen pedig nincs más orvosság, mint a megbocsátás. Senki sem oldozhatja fel azonban saját magát. Ezért szükségünk van arra, hogy Isten bocsánatát nyerjük el. Ennek lehetőségét kapjuk a gyónásban.

A gyónás legfontosabb két mozzanata a bűnvallás és a bocsánat elfogadása. Ez természetesen megtörténhet egyéni imádságban is. Mégis általános tapasztalat, hogy egy másik személy szaván keresztül megszólaló evangélium nem nélkülözhető. Legyen az a személy egy bizalmas jó barát, vagy egy tapasztalt lelkipásztor. A gyülekezet közössége előtt is van lehetőség a gyónásra. Istentiszteleti rendünkben általában az úrvacsorát előzi meg a gyónás, amikor a lelkész kérdéseire együtt válaszolnak a jelenlévők.

A bűnbocsánat elfogadása természetesen nem ment fel azon kötelezettség alól, hogy rendezzük kapcsolatunkat embertársunkkal, akit akarva, vagy akaratlanul megbántottunk. Természetesen próbáljuk - amennyiben lehetséges - jóvátenni vétkünket, enyhíteni annak következményeit. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Isten irántunk való irgalma arra kötelez, hogy mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétettek.

Kapcsolódó oldalak

A gyónásról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.