Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Kicsoda a Szentlélek?

illusztráció

A Szentlélek jelen volt a világ teremtésekor: "Isten lelke lebegett a vizek felett." - olvassuk Mózes első könyvének elején. A Szentlélek volt, aki a prófétáknak helyes és világos gondolatokat adott, és bátorságot, hogy azokat el is mondják. A Szentlélek által fogant Jézus Szűz Mária méhében. A Szentlélek által cselekedte Jézus a csodáit és hirdette az evangéliumot. A Szentlélek töltötte be az apostolokat a Jézus feltámadása utáni ötvenedik napon, pünkösd ünnepén. A Szentlélek tartja meg és reformálja az egyházat az emberi gyarlóságok ellenére is. A Szentlélek tehát nem csak az egyes ember hitét teremti, hanem közösséget is teremt azok között, akik Jézusban, mint Isten Fiában hisznek. Ez az egyház, amit Krisztus testének, vagy a szentek közösségének is hívunk. A Szentlélek nevéhez tehát az üdvösséges hit, és az egyház közösségének teremtése kapcsolódik számunkra.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.