Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Isten igéjének formája és tartalma

illusztráció

Az ige írott formája a Biblia. Ezt olvashatjuk minden nap. Isten igéje a prédikáció, más néven igehirdetés is, amennyiben az összhangban áll Isten kinyilatkoztatásával. Amikor tehát egy ember Isten igéjét hirdeti, akkor az ige hallhatóvá válik. Az ige láthatóvá, érezhetővé is válik számunkra: a szentségekben, vagyis a keresztségben és az úrvacsorában.

Isten igéjének tartalma a törvény és az evangélium. A törvény azt mondja el, mit parancsol Isten az embernek, azaz mit vár el tőlünk. Az evangélium - mely görög szó "örömhírt" jelent - pedig azt adja tudtunkra, hogy mit tett Isten értünk.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.