Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Hol van a Szentlélek?

illusztráció

A Szentlélek a Mindenható Isten szabad és független jelenléte. Bárhol, bármikor, bárkiben jelen lehet és cselekedhet korlátozás nélkül. Ő azonban mégis leginkább az evangélium hirdetésében kíván jelen lenni és cselekedni: hitet ébreszteni a szívekben és testvéri közösségbe gyűjteni az embereket.

Miről lehet felismerni a Szentlelket? - A Szentlélek a szeretet, a bölcsesség, a józanság lelke. Igazi bűnbánat és igazi öröm is a Szentlélek által ébredhet bennünk. A Szentlélektől kapott bölcsesség sohasem gőgös és erőszakos, hanem alázatos és szelíd. A Szentlélek békességet teremt bennünk és körülöttünk. A Szentlélek irgalomra, megbocsátásra, mások iránti szeretetre és segítőkészségre indít. A Szentlélek képes rá, hogy felülemelkedjünk félelmeinken. Bátorít a hitben, közösségbe von Krisztussal és embertársainkkal. Isten szeretetéről való tanúskodásra indít.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.