Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Segített rajtunk Isten törvénye?

illusztráció

Hiába ismerjük, és talán még helyeseljük is Isten akaratát, mégis képtelenek vagyunk ennek megfelelően élni. A bűn ugyanis nem csupán az, hogy rosszat teszünk, hanem abban gyökerezik, hogy elszakadtunk Istentől, és tehetetlenek vagyunk a jóra. Sokszor még a legjobb szándékunk ellenére is rosszat teszünk.

Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében így fakad ki: "Nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?" (Rm 7, 19.24) Nagyobb a baj, mint gondolnánk. A bűn nem olyan, mint a gyengeség, ami miatt támaszra szorulunk, hanem olyan, mint a végtelen óceán, amelyben egyaránt odavesznek a gyengék és az erősek is. Nem csupán segítségre van szükségünk, hanem arra, hogy valaki megmentsen minket.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.