Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

Úrvacsora

illusztráció

A "zsidó húsvét" eredete

Valamikor a Kr. E. 13. században történhetett: Isten választott népe, Izrael rabszolgasorba süllyedt Egyiptomban. Az Úr, Mózest rendelte vezetőül, hogy megmentse őket. Csapásokkal sújtotta az országot, hogy ezzel vegye rá az uralkodót, bocsássa szabadon Izrael fiait. A fáraó azonban nem akarta elengedni őket. Az utolsó csapás az elsőszülöttek megölése volt. Éjszaka egy öldöklő angyal vonult végig az országon. Az izraeliták úgy menekülhettek meg ettől a csapástól, hogy házanként levágtak egy bárányt, amelynek vérével megkenték az ajtófélfát. A húst megsütötték, és sietősen, útra készen elfogyasztották. Kovásztalan kenyeret ettek hozzá, mert nem volt idő tésztát keleszteni. A "kovásztalanság" ettől kezdve jelképes értelemben a bűnöktől való megtisztulást is jelenti a zsidó gondolkodásban. A súlyos csapás láttán a fáraó végül megengedte a népnek, hogy szabadon távozzon az országból Mózes vezetésével. A megmenekülés emlékére alakult ki az egyik legjelentősebb zsidó ünnep, a Páska, amit zsidó "húsvétnak" is szoktunk nevezni. Ezekről az eseményekről Mózes második könyvének (Exodus) 7-13 fejezeteiben olvashatunk.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.