Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS TÉMAKÖREI

A Biblia

illusztráció

A "biblia" görög szó. Jelentése: könyvecskék. Valóban, ez egy szöveggyűjtemény, amely több mint ezer év során állt össze. Két nagy részből áll: Ószövetségből és Újszövetségből. Más néven Ótestamentum és Újtestamentum. Az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz. A szövetség szó arra utal, hogy Isten szövetséget köt az emberekkel. A testamentum pedig "rendelkezést" jelent. Az Ószövetség a világ teremtésével kezdődik, majd a választott népnek, Izraelnek kalandos, mintegy ezer éves történelmén keresztül mutatja meg Isten hatalmát és szeretetét. Az Ószövetségben Isten a próféták szaván keresztül szólt. Az ő üzenetük a jövőre vonatkozott. Legfontosabb mondandójuk, hogy eljön majd egy nagy király (messiás), aki megmenti a választott népet, sőt az egész emberiséget. Az Újszövetség könyvei nem egészen egy évszázadot ölelnek át. Mondandójuk röviden abban foglalható össze, hogy a próféták által megjövendölt megváltó nem más, mint Jézus. Róla, mint Isten ígéretének beteljesítőjéről szólnak tanítványai, akiket apostoloknak nevezünk.

Kapcsolódó oldalak

A Szentírásról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mit jelent a konfirmáció?
Konfirmációi oktatás
A konfirmáció ünnepe
A konfirmációi oktatás témakörei
Miért van egyáltalán vallás?
Mi a keresztség?
Isten igéje - kinyilatkoztatás
Isten igéjének formája és tartalma
A Biblia
Bűn - törvény - megtérés
Mit akar Isten?
Segített rajtunk Isten törvénye?
Jézus, a megváltó
Kicsoda Jézus?
Jézus élete és az "egyházi esztendő"
Szentlélek - hit, egyház
Kicsoda a Szentlélek?
Hol van a Szentlélek?
Úrvacsora
Jézus átértelmezi az ünnepet
Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
Imádság
Keresztény erkölcs
Gyónás
Az egyház
Keresztény reménységünk
Az én konfirmációm

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.