Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

LUTHER ÉLETE

A toronyélmény

illusztráció

A továbbtanulás lehetősége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Luther kiutat találjon lelki válságából. Elmélyülten tanulmányozhatta a Szentírást és az apostoli atyákat. Utóbbiak közül különösen a rend névadója, Augustinus (Szent Ágoston) volt rá nagy hatással. Egyre inkább felismerte az általa addig kizárólagosnak tartott szerzetesi életideál visszásságait. Rádöbbent arra, hogy Isten jóindulatát nem önsanyargatással, böjttel és vallásos cselekedetekkel tudja megnyerni, hanem egyedül hit által. Ez a felismerés az úgynevezett torony-élmény volt az életében. Később egy írásában így vallott erről:

"Amint egyszer itt ebben a toronyszobácskában gondolkoztam eme ige felett: ´Az igaz ember hitből él´ (Hab 2,4) és ´az Isten igazsága´ (Rm 1,17), erre gondoltam: ha a hit által megigazulva kell élnünk, és ha az Isten igazságára minden hívőnek szüksége van az üdvösséghez, akkor ez nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme. Ez emelt fel engem. Tehát Isten igazsága az, ami bennünket megigazít és megment."

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mi mindennel foglalkozunk?
Az evangélikusságról általában
Luther élete
Egy szorongó szerzetes
A toronyélmény
A 95 tétel
A lelkiismeret bajnoka
A bibliafordító
A férj és édesapa
"Bizony, koldusok vagyunk!"
A lutheri reformáció folytatása
Evangélikus jelképek

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.