Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

LUTHER ÉLETE

A lelkiismeret bajnoka

illusztráció

Luther radikális nézetei nagy visszhangot keltettek. Mind több nyilvános követője támadt, leginkább Wittenbergben, amely város egyetemén a Szentírás doktoraként tanított. Tanai Szászország többi részén is gyorsan terjedtek. Hatásukra mind többen szegültek szembe a katolikus egyház hivatalos tanításával, sok szerzetes és apáca elhagyta a kolostort. Luther ellen mind az egyházi, mind a világi hatóságok eljárást indítottak. A pápa egy Wittenbergbe küldött bullában helyezte kilátásba Luther kiátkozását - a reformátor azonban nyilvánosan elégette ezt az iratot. V. Károly német-római császár pedig az 1521-es wormsi birodalmi gyűlésen akarta rávenni Luthert tanai visszavonására. Híres válaszában így fogalmazott: "Ha a Szentírás alapján más észokokkal meg nem győznek, nem vonok vissza semmit. Mert nem tanácsos, hogy az ember lelkiismerete ellen cselekedjék. Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen!"

Kapcsolódó oldalak

Luther-honlap: A wormsi birodalmi gyűlés

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mi mindennel foglalkozunk?
Az evangélikusságról általában
Luther élete
Egy szorongó szerzetes
A toronyélmény
A 95 tétel
A lelkiismeret bajnoka
A bibliafordító
A férj és édesapa
"Bizony, koldusok vagyunk!"
A lutheri reformáció folytatása
Evangélikus jelképek

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.