Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A LUTHERI REFORMÁCIÓ FOLYTATÁSA

Éneklő reformáció

illusztráció

Mind Luther, mind a magyar reformátorok felismerték, hogy énekeken keresztül különösen gyorsan terjed az új hit. Ezeket ugyanis könnyű volt megjegyezni és terjeszteni, és rajtuk keresztül gyorsan ismertté vált a reformáció tanítása. Luther maga is számos éneket szerzett, dallamot és szöveget egyaránt. Ismerünk olyan ábrázolást, amelyen családja körében lanttal vezeti az éneklést. A legismertebb magyar énekes reformátor Sztárai Mihály. Lutherhoz hasonlóan feldolgozott ószövetségi zsoltárokat, de számos saját szerzeménye is volt. Énekét hegedűszóval kísérte. Az ország számos helyén szervezte az új protestáns gyülekezeteket: Budán, Tolna és Baranya megyében, valamint Sárospatakon és Pápán. Históriás énekei és iskoladrámai is jelentős értéket képviselnek. Hozzá hasonlóan a Tállyán működő Szkhárosi Horvát András is felhasználta az éneklést az új hit terjesztésében. Egy zsoltárjában így bátorítja az evangélikus híveket: "Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, / Mert nem árthat néked senki gyűlölsége, / Noha e világnak rajtad dühössége, / De nem hágy szégyenben Krisztus őfelsége."

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mi mindennel foglalkozunk?
Az evangélikusságról általában
Luther élete
A lutheri reformáció folytatása
A csapat többi tagja
Az Ágostai Hitvallás
"Megszólal magyarul az Isten"
Éneklő reformáció
Még néhány adat
A Lutheránus Világszövetség
Az evangélikus derű
Evangélikus jelképek

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.