Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

EVANGÉLIKUS JELKÉPEK

"Erős vár a mi Istenünk" - ének és köszöntés

illusztráció

Luther Márton szerezte az evangélikusok legismertebb énekének dallamát és szövegét egyaránt. A szöveg alapjául a 46. zsoltár szolgált, ahogy egyebek mellett ezt olvassuk: "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban" (46,2); "A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk" (46,12). Luther valóságos indulót szerzett a zsoltár nyomán, így az Evangélikus Énekeskönyv 254. énekét az evangélikusok himnuszának is nevezhetjük:

Erős vár a mi Istenünk, / Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha ő velünk, ki ellenünk? / Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség / Most is üldöz még,
Nagy a serege, / Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában mit sem ér, / Mi csakhamar elesnénk;
De küzd értünk a hős vezér, / Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az? / Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, / Az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.

E világ minden ördöge / Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene, / Mirajtunk nincs hatalma.
E világ ura / Gyúljon bosszúra:
Nincs ereje már, / Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.

Az ige kőszálként megáll, / Megszégyenül, ki bántja.
Velünk az Úr táborba száll, / Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincset, életet, / Hitvest, gyermeket:
Mind elvihetik, / Mit ér az őnekik!
Mienk a menny örökre!

A XX. században, egy pályázat nyomán, József Attila is lefordította Luther énekét. Az ő változata az Evangélikus Ének 256. énekeként ismert. A világ számos országában, így Magyarországon is, "Erős vár a mi Istenünk!" formulával köszöntik egymást az evangélikusok.

Video

Erős vár a mi Isterünk! - ének: [modem] - [adsl]

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Mi mindennel foglalkozunk?
Az evangélikusságról általában
Luther élete
A lutheri reformáció folytatása
Evangélikus jelképek
A Luther-rózsa
"Erős vár a mi Istenünk" - ének és köszöntés

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.