Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Isten nevének segítségül hívása

illusztráció

Latin kifejezéssel "Invokáció"-nak nevezik az istentisztelet első mondatát, amely így hangzik: "Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen." Kifejezésre jut ebben annak tudata, hogy gyülekezet és lelkész nem a maguk, hanem Isten nevében vannak együtt. Vagyis az istentisztelet nem egyszerűen emberi ügy, hanem Isten igében és szentségekben nyújtott ajándékainak elfogadása, az ő hatalmának erőterébe való kerülés. Az evangélikus istentisztelet mindig ezzel a bejelentéssel kezdődik. Más megfogalmazás, bővítés, "kísérőszöveg" nem használható. Az "Ámen"-t válaszként minden esetben a gyülekezet mondja ill. énekli.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.