Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Bűnvalló imádság

illusztráció

Ősi keresztény gyakorlat, hogy az istentisztelet elején bűnvallásra kerül sor. Ebben kifejezésre jut az, hogy a gyülekezet ill. annak tagjai maguktól méltatlanok az Isten előtti megállásra, és ezért mindenképpen szükségük van Isten bűnbocsátó kegyelmére. A bűnvalló imádság segít a hívőknek szembesülniük önmagukkal, és megtanítja őket alázattal fogadni Istennek azt a sokféle ajándékát, amelyet adni akar övéinek az istentiszteleten. A bűnvallásnak ilyen értelemben tehát felkészítő szerepe van. Az ún. énekverses rend szerint a lelkész által felolvasott bűnvalló imádságra a gyülekezet bűnvalló énekverssel válaszol (kyrie).

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.