Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Rövid imádság

illusztráció

Az oltár előtti igeolvasást előzi meg az ún. kollekta-imádság. Határponton áll tehát: az istentisztelet bevezető része végén és az igei rész előtt. Énekeskönyvünk, kerülve a latin kifejezést csak így nevezi: rövid imádság. Legfőbb tulajdonsága valóban az, hogy igen rövid, ennek ellenére mégis nagyon sok információt tartalmaz. Jellemzője a koncentráltság, az összeszedettség. Az adott ünnep legfontosabb gondolatait sűríti össze egyetlen mondatba. Formája: megszólítás, Isten tetteire való utalás, egyetlen kérés, szentháromsági dicsőítő zárás.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.