Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Áldás

illusztráció

Az áldás általánosan Isten kegyelmének, üdvhozó erejének közlését, továbbadását jelenti. Felemelt kézzel végzi a lelkész keresztvetéssel ill. keresztrajzolással. Az istentisztelet végén legtöbbször az ún. Ároni áldás hangzik el, melyet Isten rendelt el Mózesen keresztül Áron és fiai papi szolgálatára (4Móz 6,22-27). Ez az áldásforma zárja le évszázadok óta az evangélikus főistentiszteletet. A liturgus énekli vagy mondja, a gyülekezet pedig állva fogadja a következő szavakat:

"Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged!
Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad
és könyörüljön rajtad!
Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd,
és adjon neked békességet! Ámen."

Az "Ámen"-t válaszként minden esetben a gyülekezet mondja ill. énekli.

Video

Áldás (Budapest-Fasor): [modem] - [adsl]

Áldás (Szeged): [modem] - [adsl]

Kapcsolódó oldalak

Az ároni áldásról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.