Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Igehirdetés

illusztráció

Az igeliturgia csúcspontja, amikor a felolvasott igehirdetési alapige után megszólal az élő evangélium. Az igehirdetés szolgálatát az erre elhívott és felavatott lelkész végzi az istentiszteleten. Az általánosan elterjedt felfogással ellentétben azt kell mondanunk, hogy az igehirdetés jóval több, mint igemagyarázat (és nem is szentbeszéd). Isten nagy vállalkozása, hogy emberek szavában hallatja hangját. Jézus mondta tanítványainak: "aki titeket hallgat, engem hallgat." Lelkésznek és gyülekezetnek ezzel a tudattal kell végezni illetve hallgatni az igehirdetést, tudva azt, hogy abban maga az élő Isten szólítja meg övéit. Isten vállalja a gyarló emberi szavakat, mondatokat: az igehirdetés tehát élő evangélium (viva vox evangelii).

Az ún. szószéki szolgálatot az apostoli köszöntés vezeti be ("Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen."). Ezt követően a bibliai igehely pontos megjelölésével elhangzik az igehirdetés alapigéje, amely vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet esetében az egyház által kijelölt (ún. perikóparend szerinti) igeszakaszt jelenti. Ezt követi az igehirdetés, melyet rövid imádság, hirdetés, majd pedig a szószéki áldás ("Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.") követ. Ezzel zárul le a szószéki szolgálat.

Video

Igeolvasás és igehirdetés (Szeged): [modem] - [adsl]

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.