Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Általános könyörgő imádság

illusztráció

Az egyetemes könyörgés már az őskeresztények korában is híd szerepet töltött be, amely összekötötte az istentiszteleten az igeliturgiát az úrvacsorai résszel. Ebben az imádságban - ahogyan a neve is jelzi - a kérés kap nagyobb hangsúlyt. A hívő ember életének és az egyháznak a teljes horizontja tárul fel kérés, könyörgés formájában.

Az egyetemes könyörgés (oratio oecumenica) kifejezés nem csupán felekezetközi értelemben értendő, hanem az egész földkerekségre, az egész teremtett világra utal. Isten mentő-áldó szeretetébe ajánlja e könyörgésben az egyház az egész világot, benne az emberiséget, természetet, kereszténységet, felsőbbséget (egyházi és világi vezetőket), az egyház tagjait, a betegeket, gyászolókat, szenvedőket, rászorulókat.

Ebbe az imádságba sok helyen bekapcsolódnak a lelkészen kívül a gyülekezet tagjai is. Ilyenkor szakaszokra osztva a segítők témák szerint olvassák fel a kéréseket. Lehetőség van azonban a gyülekezet még szélesebb körű bevonására is. Erre csak egy példa az, amikor az egyes szakaszok lezárásánál a liturgus szavára: "Jézus Krisztusért kérünk!" a gyülekezet így válaszol: "Urunk hallgass meg minket!"

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.