Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Miatyánk

illusztráció

Az Úrtól tanult imádságnak is nevezik, mivel Jézus tanította tanítványainak. Egyben minden imádság példája is a keresztények számára. Általában a szabadon mondott vagy kötött szövegű imádságok végén hangzik el ilyen bevezetéssel: "...hallgasd meg imádságunkat Jézus Krisztusért, kinek nevében és tanítása szerint még együtt így imádkozunk: Miatyánk..."

Minden istentiszteleten elhangzik, esetleg többször is. Nélkülözhetetlen az úrvacsorai és a keresztelési liturgiában, de esketések és temetések alkalmával is. Az Úrtól tanult imádságot az egyetemes könyörgés végén minden alkalommal a lelkésszel közösen mondja az egész gyülekezet, miközben megszólal a harang.

Az Úrtól tanult imádság szövege az új, ökumenikus fordítás szerint a következő:

"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied
az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.Ámen."Video

Miatyánk (Budapest-Fasor): [modem] - [adsl]

Miatyánk (Szeged): [modem] - [adsl]

Kapcsolódó oldalak

A Miatyánkról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.