Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Kegyelemhirdetés

illusztráció

A bűnvallást minden esetben Isten kegyelmének meghirdetése követi. Ezt a szolgálatot minden esetben a lelkész végzi a gyülekezet felé fordulva. A kegyelemhirdetés egyházi esztendő szerint változó szövegét mindig az ún. nagy glória (Gloria in excelsis) zárja, mely így hangzik: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!" Lukács evangéliumának tanúsága szerint az első karácsonykor megszólaló angyalok éneke volt ez, melyben az Isten dicsőítése és az ember megszentelése jut kifejezésre. A kegyelemhirdetésre a gyülekezet ismét énekverssel válaszol. Egyetlen olyan ünnepe van a keresztényeknek, amikor nem hangzik el a nagy glória: nagypéntek, Jézus kereszthalálának emléknapja.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.