Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Hirdetés

illusztráció

A hirdetés többnyire a szószékről hangzik el, s magába foglalja mindazokat az aktuális tudnivalókat, amelyek fontosak lehetnek a gyülekezet tagjai számára. Megemlítésre kerülnek ilyenkor az előző hét eseményei (temetés, esküvő, valamilyen rendkívüli gyülekezeti alkalom) éppen úgy, mint a következő hét alkalmai (hittanórák, bibliaórák, ifjúsági órák stb.). Evangélikus istentiszteleten a hirdetésben rendszerint elhangzik az elmúlt vasárnapon összegyűlt perselypénz összege, illetve a következő vasárnap istentiszteleteinek kezdési időpontja is. De konkrétan az adott vasárnapra vonatkozóan is fontos információkat tartalmaz a hirdetés: itt történik ugyanis utalás az általános könyörgés (oratio oecumenica) aktuális témáira.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.