Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

Hogyan viselkedjünk az istentiszteleten?

illusztráció

Először is: az alkalom áhítatához illően, méltóan. Ne beszélgessünk vagy járkáljunk, hanem igyekezzünk bekapcsolódni az istentisztelet menetébe, rendjébe. Még mielőtt a templomba belépnénk, mindenképpen kapcsoljuk ki mobiltelefonunkat. Egyre több evangélikus templomban (elsősorban városban) találunk gyülekezeti használatra kikészített énekeskönyvet, ezért ha nincs saját példányunk, ebből bátran vegyünk magunkhoz egyet, és foglaljuk el helyünket valamelyik padban. Ma már kevés helyen találkozunk szigorúan kötött ülésrenddel, de azért érdemes tájékozódni. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekben is forduljunk bizalommal a helybeli gyülekezet bármely tagjához.

A gyülekezet istentiszteleti magatartásával kapcsolatban a legfontosabbak a következők: a gyülekezet feláll azokhoz az igeolvasásokhoz, amelyeket a lelkész a hely pontos megjelölésével vezet be, továbbá a hitvalláshoz, az eskütételhez és az istentiszteletet lezáró áldáshoz, a gyónásnál a bűnvalláshoz és a feloldozáshoz. A gyülekezeti tagok térdelve veszik az úrvacsorát. Az énekeket csak kivételes esetben mondja be a lelkész, az énekszámok sorrendjét a templom falán több helyen is található énekszámtáblákról olvashatjuk le.

Mindezeket jó tudni azért is, mivel más keresztény felekezetek templomában más szokások élnek (református templomban az istentisztelet más részeinél áll fel a gyülekezet, a római katolikus egyházban több alkalommal a padokban kialakított térdeplőre térdelnek a hívek stb.).

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Hogyan viselkedjünk az istentiszteleten?
Istentisztelet és mindennapi élet
Gyermekek az istentiszteleten
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.