Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

HOGYAN ZAJLIK AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET?

Igeolvasás

illusztráció

Az evangélikus istentisztelet egyik fókusza Isten hallható-hirdetett igéje. A liturgia legtöbbször egyébként is szó szerinti bibliai szövegeket tartalmaz, konkrét igeolvasás rendszerint mégis csupán két alkalommal történik az istentiszteleten. Az első ilyen alkalom az ún. lekció vagy oltári ige (egyszerűen csak olvasmány). A lelkész az igehely pontos megjelölésével vezeti be, a gyülekezet pedig helyéről felállva hallgatja végig (a legtöbb igeolvasás ugyanígy történik) a Bibliának ezt az adott ünnepre kijelölt ószövetségi, levélbeli vagy evangéliumi szakaszát.

A felolvasandó igeszakaszok kijelölésére egyházunk egy ún. "perikóparendet" használ. A Szentírásból kiemelt (a perikópa szó jelentése szerint: "kivágott") szakaszok gondos szerkesztésben, alapvető összefüggések figyelembevételével kerülnek kijelölésre. Általános szabály, hogy evangéliumi igeszakaszt minden evangélikus istentiszteleten fel kell olvasni.

Video

Igeolvasás és igehirdetés (Szeged): [modem] - [adsl]

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Isten nevének segítségül hívása
Bevezető zsoltár
Bűnvalló imádság
Kegyelemhirdetés
Rövid imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Igehirdetés
Hirdetés
Általános könyörgő imádság
Miatyánk
Áldás
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.