Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

AZ ISTENTISZTELET RÖVID TÖRTÉNETE

Az elmúlt évszázad

illusztráció

Az evangélikus egyház istentiszteleti életének fejlődését a huszadik században egész Európában az a törekvés jellemezte, mely a biblikus alapnak és a reformátori hagyományoknak egyaránt megfelelő gyakorlatot keresi. Az elmúlt évszázadok liturgiai hanyatlását követően különösen is szükségesnek látszott a liturgikus megújulás. Hozzáadódott mindehhez a "korszerűség" kívánalma is, mely minden időben megfogalmazódik az istentisztelettel kapcsolatban.

Az egyház újraértékelte az úrvacsorai gyakorlatot. Sok helyen, ahol eddig csak nagyünnepeken volt szokás az úrvacsoravétel, egyre inkább általánossá vált az oltáriszentség havonkénti megünneplése.

Sok tagegyházban visszatértek a reformáció-korabeli liturgikus gyakorlatokhoz: az énekes liturgiához, a lutheri német miséhez. Hangsúlyossá vált a különböző istentiszteleti imádságok sajátosságainak figyelembe vétele.

Magyarországon a két világháború közötti időben Raffay Sándor bányakerületi püspök kezdeményezte az istentiszteleti élet reformját azzal, hogy a gyülekezetek a teljesen leegyszerűsített rend helyett egy, a lutherihez közelebb állót vegyenek át.

Fontos még megemlíteni a 20. század végén Finnországból induló, missziós kezdeményezésnek számító ún. Tamás-mise mozgalmat, mely eredményesen építette be az istentisztelet liturgiájába a modern elemeket és a fiatal korosztályhoz közelebb álló keresztény könnyűzenét,.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Gyökerek
Az első keresztények istentisztelete
Katakombákból bazilikákba
A reformáció hatása az istentiszteletre
Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás
Az elmúlt évszázad
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.