Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

AZ ISTENTISZTELET RÖVID TÖRTÉNETE

Katakombákból bazilikákba

illusztráció

Kezdetben (1-3. század) az istentisztelet két részből állt. Az alkalom első vagy oktató részén bárki részt vehetett, ez a még meg nem kereszteltek istentisztelete volt ("missa catechumenorum"). A második, zártkörű, ún. szakramentális részen csak a megkeresztelt nagykorú gyülekezeti tagok vehettek részt ("missa fidelium"). Ekkor ünnepelték az úrvacsorát.

Eleinte magánházaknál, bérelt helyiségekben jöttek össze az első keresztények. A keresztényüldözések idején azonban rejtett helyeken tartották istentiszteleteiket, leggyakrabban a mártírok és elhunyt családtagok sírhelyein, az ún. katakombák szűk folyosóin. Rengeteg egyházművészeti emléket őriztek meg ezek a temetkezési és egyben istentiszteleti helyek.

Valamivel később, Nagy Konstantin császár idejétől (4. század), amikor a kereszténység üldözött vallásból a Római birodalom államvallásává lett, már hatalmas bazilikákban látjuk viszont az istentiszteleteit ünneplő egyházat. Ekkorra állandósult a vasárnap délelőtti ünnepi "főistentisztelet", kialakultak a legfontosabb egyházi ünnepek (karácsony, vízkereszt, pünkösd, húsvét). Színesedett, gazdagodott a liturgia, egyre jobban elkülönült az egyszerű egyháztagoktól a papi rend.

Ebben az időszakban jelentkeztek az első vészjelek is: a pogány kultuszok hatására kialakult a szentek és az ereklyék tisztelete, egyre nagyobb méretet öltött a Mária-kultusz, az igehirdetés kezdett háttérbe szorulni, és mindinkább elterjedt az úrvacsora áldozatjellege, vagyis a miseáldozat gondolata.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Gyökerek
Az első keresztények istentisztelete
Katakombákból bazilikákba
A reformáció hatása az istentiszteletre
Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás
Az elmúlt évszázad
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.