Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

AZ ISTENTISZTELET RÖVID TÖRTÉNETE

A reformáció hatása az istentiszteletre

illusztráció

Az egyház reformációja (1517-től) természetesen hatással volt az istentiszteletre is. Már az ún. előreformátorok is megfogalmazták kritikájukat, és megtették a reformok megvalósulásához szükséges első lépéseket. Girolamo Savonarola, Jan Hus, Peter Wald és John Wycliff egyaránt elindította előreformátori mozgalmát. A valdensek az egyszerűségre, a puritán istentiszteletre törekedtek, a husziták a két szín alatti úrvacsorát hirdették (ezért nevezték őket kelyheseknek), a Wycliff-féle mozgalom az ige és igehirdetés megfelelő súlyának visszaállítását akarta elérni.

Mégis a lutheri mozgalom volt az első, amely egész Európában gyökeres változásokat hozott. Luther Márton az egyház kincsének a Krisztusról szóló evangéliumot tartotta. Vagyis Isten igéjét tette meg mércének, azt emelte magasra. Saját kora istentiszteletét is csak e mérce szerint kritizálta. Nem akart új istentiszteleti rendet alkotni, egyszerűen csak megtisztította a meglévőt mindattól, ami nem áll meg a Szentírás mércéjén. Elsősorban a miseáldozat gondolatát vetette el. Meggyőződése szerint Krisztus kereszthalálában Isten hozta meg a legnagyobb, egyszer és mindenkorra szóló áldozatot az emberért, ezt megismételni vagy emberek közreműködésével újra bemutatni lehetetlen és szükségtelen. Az úrvacsorát a lutheri reformáció követői máig is két szín alatt ünneplik.

A másik hangsúlyos változás hiányérzetéből fakadt: az igehirdetés elvesztette jelentőségét és súlyát az istentiszteleten. Így vált fontossá az igehirdetés újra-felfedezése. Luther szemében a prédikáció nem csupán szentbeszéd vagy igemagyarázat, hanem élő evangélium, Isten közöttünk megszólaló hangja.

Az istentisztelet anyanyelven történő ünneplése szintén a reformációhoz köthető, mint ahogy a szentekhez és a Máriához való imádkozás megszüntetése is.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Gyökerek
Az első keresztények istentisztelete
Katakombákból bazilikákba
A reformáció hatása az istentiszteletre
Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás
Az elmúlt évszázad
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.