Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

AZ ISTENTISZTELET RÖVID TÖRTÉNETE

Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás

illusztráció

A reformációt követő közel három évszázad nagyjából három nagy korszakra osztható a teológiai szellemfejlődés szempontjából.

Az első ezek közül az ún. protestáns ortodoxia, mely a 16. század végétől a 17. század végéig fejtette ki hatását. (Az "ortodoxia" kifejezés, mely szó szerint "igazhitűség"-et jelent, itt kivételesen nem a görögkeleti egyházra utal, hanem a protestantizmus egyházainak e meghatározó korszakára.) Ez az időszak volt a reformáció eszméinek megszilárdulása és rendszerezése. A tiszta tanításra való törekvés mellett azonban nagyon hamar háttérbe szorult a személyes hitélet, az istentisztelet találkozás élménye, és a közösség gyakorlása. Hamar "könyvszagúvá" vált mindaz, ami Luther idejében még személyes kérdése és élménye volt az embereknek.

A második szakasz a pietizmus ideje, mely a 17. század vége és a 18. század eleje közti fél évszázadra tehető. (A "pietizmus" kifejezés a latin "pietas" /kegyesség/ szóból származik, és eredetileg a mozgalom gúnyneve volt.) Ez a teológiai irányzat az ortodoxia merevségével szembeni tiltakozásból eredt. A tiszta tanítás helyett a tiszta keresztény életre és a személyes hitélményre helyezte a hangsúlyt. Az egyház jól bevált istentiszteleti formáit a belső kegyesség gyakorlatával igyekezett felváltani, s ezzel bizonyos értelemben leépítette az egyház istentiszteleti életének gazdagságát.

A harmadik korszak a felvilágosodás volt, a 18. század elejétől a 19. század elejéig, mely liturgiai értelemben valóságos "mélyrepülést" jelentett. A racionalizmus időszaka volt ez, amikor az ész és az értelem dicsősége állt mindenek fölött. A templomok szent tere ebben az időben előadócsarnokká silányult, az igehirdetés pedig egyszerű tanítássá degradálódott. Az úrvacsora is háttérbe szorult, hiszen értelmezhetetlen volt a felvilágosult ember számára.

E három korszakot követően azonban elindult egyfajta tisztulási folyamat. Ez evangélikus oldalon Wilhelm Löhe nevéhez köthető, aki neuendettelsaui lelkészként Agendát (az istentiszteleti rendtartást tartalmazó könyv vagy szertartáskönyv), állított össze, s ezzel kísérletet tett az istentisztelet és a liturgia eredeti értelmének és tekintélyének visszaállítására.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Gyökerek
Az első keresztények istentisztelete
Katakombákból bazilikákba
A reformáció hatása az istentiszteletre
Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás
Az elmúlt évszázad
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.