Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

BEVEZETÉS

Istentiszteleti ének és zene

illusztráció

Luther Márton az istentisztelet liturgiájának lényegét így összegzi: Isten szól hozzánk igéjében, mi pedig felelünk neki éneklésben és imádságban. Az evangélikus istentiszteletnek tehát szerves része az egyházi ének és zene. A gyülekezet énekeit a kántor rendszerint orgonán kíséri. Az egyház liturgikus rendjének gazdag énekanyaga kevés helyen van használatban, a legtöbb gyülekezet az ún. énekverses istentiszteleti rend szerint tartja alkalmait. Ennek lényege, hogy a liturgia egyes részeinél a zsoltárolvasásra, a bűnvalló imádságra és a kegyelemhirdetésre a gyülekezet egy-egy énekverssel válaszol. Az istentisztelet kezdő éneke legtöbbször az egyházi esztendő szerinti aktuális mondanivalóhoz, a főének pedig kifejezetten az igehirdetés témájához igazodik. Sok helyen működik gyülekezeti énekkar vagy kórus. De helye van az istentiszteleten az ének nélküli hangszeres zenének is: igeolvasást vagy az igehirdetést követően egy-egy korálelőjáték, esetleg fúvószene elmélyítheti a hallottakat. Ezen kívül fontos szerepet tölt be az egyházi zene az úrvacsora, az esketés és a temetés alkalmain is: örömben és fájdalomban, hálaadással és reménységgel egyaránt felcsendül a gyülekezet éneke. Az evangélikus énekek legtöbbje a keresztény hit rövid összefoglalását adja (lásd Luther vagy Gerhardt Pál énekeit).

Egy régi mondás szerint: "Ecclesia orans et cantans Lutherana" - "Imádkozó és éneklő lutheránus egyház."

Miért fontos ez?
Mert az ének imádság.
Mert az ének összekapcsol.
Mert az ének bátorít.

Video

Húsvéti ének: [modem] - [adsl]

Zene az istentiszteleten: [modem] - [adsl]

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet mint találkozás
Az istentisztelet mint ünnep
Az istentisztelet mint párbeszéd
Kik vesznek részt az istentiszteleten?
Hol történik az istentisztelet?
Ki tartja az istentiszteletet?
Istentisztelet és egyházi esztendő
Istentiszteleti ének és zene
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.