Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

BEVEZETÉS

Kik vesznek részt az istentiszteleten?

illusztráció

Az evangélikus istentisztelet nyilvános. Időpontját és helyét kihirdetik, és erre az időre a templom ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

Rend szerint a gyülekezet minden rétege részt vesz az istentiszteleten. Olyan alkalom ez, amely összegyűjti, és egy közösségbe kapcsolja az egyház különböző életkorú, beállítottságú, érdeklődésű tagjait. Vagyis azok az emberek, akik hétközben a gyülekezet más és más alkalmain, csoportfoglalkozásain, bibliaóráin vesznek részt, a vasárnapi istentiszteleten mégis egy nagy család tagjaiként találkoznak egymással.

Az istentiszteletet a gyülekezet tehát egy közösségként ünnepli, ezen belül mégis különleges szerepet kapnak a szolgálattevők. Az egyházban kezdettől fogva az igeszolgálatra elhívott és a gyülekezet által megválasztott lelkészek vezetik az istentiszteletet. Rajtuk kívül fontos feladatot lát el a kántor (a gyülekezet zenei vezetője), de a gondnok, a harangozó és az egyházfi is. A liturgia különböző pontjain zsoltárénekléssel, igeolvasással vagy imádságolvasással szolgálhatnak a gyülekezet tagjai is.

A legtöbb gyülekezetben ma már a gyerekek számára is tartanak alkalmakat: ez jelentheti az istentisztelet ideje alatt megtartott gyermekbibliakört vagy kifejezetten az ún. családi istentiszteletet. Sok helyen élő gyakorlat az ifjúsági istentisztelet is.

Az istentisztelet "főszereplője" mégis maga Jézus Krisztus. Ő tiszteli meg az embert jelenlétével, Ő cselekszik a többi jelenlévővel, Őrá figyel a gyülekezet.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet mint találkozás
Az istentisztelet mint ünnep
Az istentisztelet mint párbeszéd
Kik vesznek részt az istentiszteleten?
Hol történik az istentisztelet?
Ki tartja az istentiszteletet?
Istentisztelet és egyházi esztendő
Istentiszteleti ének és zene
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.