Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

BEVEZETÉS

Istentisztelet és egyházi esztendő

illusztráció

Minden egyes vasárnap húsvétra emlékeztet. Ezen a napon, a hét első napján támadt fel Jézus Krisztus. Az első keresztények ezért az Úr napjának nevezték ezt a napot (Jel 1,10), és ekkor tartották istentiszteleteiket. A vasárnap ezért hétről hétre visszatérő ünnepe a kereszténységnek. Vannak azonban olyan ünnepek is, melyek évente ismétlődnek. Ezeket nevezzük az egyház nagy ünnepeinek, mert Jézus Krisztus életének nagy eseményeit vésik emlékezetünkbe. Egy esztendő evangélikus istentiszteletein a felolvasott igéken és az igehirdetés üzenetén, de az elhangzott zsoltárok, imádságok, közösen énekelt énekek mondanivalóján keresztül is elvonul előttünk az ún. üdvtörténet. Az evangélikus istentisztelet évről évre végighalad az egyházi esztendőn.

Karácsonyi ünnepkör
Ádvent: "Eljövetel". Jézus Krisztus érkezéséről ad hírt a karácsonyt megelőző négy vasárnap.
Karácsony: Jézus születésének ünnepe december 25-re esik.
Óév: Eredetileg nem egyházi ünnep, de a naptári év vége hálaadásra késztet és az ember földi életének végességére emlékeztet.
Újév: Jézus nevének ünnepe.
Vízkereszt: Az egyik legősibb keresztény ünnep. Január 6-án Jézus megkeresztelésére és a napkeleti bölcsek hódolatára emlékezik az egyház.
Vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok: Jézus isteni dicsőségét hirdetik. Számuk húsvét időpontjától függ.

Húsvéti ünnepkör
Böjtelő három vasárnapja: Hetvened, hatvanad és ötvened vasárnapja már húsvéttól számítja vissza az időt.
Öt böjti vasárnap: Jézus kereszt felé vezető szenvedésútját hirdetik az igék.
Virágvasárnap: Jézus jeruzsálemi bevonulásának napja.
Nagycsütörtök: Az úrvacsora szerzésének ünnepe.
Nagypéntek: Ez a nap Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja.
Húsvét: A legősibb keresztény ünnep. Jézus diadalmas feltámadásának napja. (A tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap.)
Hat húsvét ünnepe utáni vasárnap: Húsvét öröme jellemző ezekre a vasárnapokra.

Pünkösdi ünnepkör
Mennybemenetel ünnepe: A húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap hetének csütörtökére esik.
Pünkösd: A Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének ünnepe.

Szentháromság ünnepköre
Szentháromság ünnepe: Ezen a napon a teremtő, megváltó és megszentelő Szentháromság Istent dicsőíti az egyház.
Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok: Ezek a vasárnapok Isten hívásáról és Jézus követéséről beszélnek. Az utolsó három vasárnap az egyházi esztendő záró szakasza, az eljövendő dolgokról, az ítéletről és az örök életről ad hírt.
Reformáció ünnepe: Október 31-ét annak emlékére ünnepeljük, hogy Luther Márton 1517-ben ezen a napon szegezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet mint találkozás
Az istentisztelet mint ünnep
Az istentisztelet mint párbeszéd
Kik vesznek részt az istentiszteleten?
Hol történik az istentisztelet?
Ki tartja az istentiszteletet?
Istentisztelet és egyházi esztendő
Istentiszteleti ének és zene
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.