Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

GYÓNÁS

Feloldozás

illusztráció

A feloldozás az apostolok Krisztustól kapott mandátuma. Erre a megbízásra a feloldozást megelőzően történik is utalás. Fontos tudni, hogy itt nem áldásról van szó, hanem az oldó kulcs használatáról, ahogyan Jézus mondja: "Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak" (Jn 20,23). Feloldozás közben a lelkész ennek megfelelően az egyik kezét felemeli, majd pedig keresztet vet a gyülekezetre. Luther Márton Kis Kátéjában arra tanít, "hogy a feloldozást vagy bűnbocsánatot úgy fogadjuk a gyóntatótól, mint Istentől magától, tehát semmiképpen ne kételkedjünk, sőt erősen higgyük, hogy bűneinket ezáltal Isten is megbocsátotta a mennyben." (Luther: Kis Káté. A gyónás magyarázata)

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
A gyónás
Gyónási igeolvasás
Gyónási kérdések, gyónó imádság
Feloldozás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.