Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

GYÓNÁS

Gyónási igeolvasás

illusztráció

A gyónási igeolvasás azoknak az Isten akaratát megmutató és a bűnvallás lényegét megalapozó bibliai igéknek a felolvasását jelenti, melyeken keresztül Isten bűnvallásra készíti fel a benne hívőket. Ezek közül az első a Tízparancsolat (2Móz 20; 5Móz 5), mely Isten törvényeként tükröt tart az ember elé:

Ezt mondja az Úr:
"Én vagyok az Úr, a te Istened.
Ne legyen más istened!
Ne vedd hiába Istened nevéd!
Szenteld meg az ünnepnapot!
Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát.

Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat."

A második ige evangéliumi (Mt 22,37-39; Mk 12,29-31). Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, mely nagyobb ezeknél."

A harmadik levélbeli ige. János apostol első leveléből való (1Jn 1,8-9). Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:

"Ha azt mondjuk, nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket: hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól."Kapcsolódó oldalak

A Tízparancsolatról a Kátéban

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
A gyónás
Gyónási igeolvasás
Gyónási kérdések, gyónó imádság
Feloldozás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.