Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

GYÓNÁS

Gyónási kérdések, gyónó imádság

illusztráció

A gyónási igeolvasást követően a gyülekezet tagjai helyükön felállva válaszolnak az ún. gyónási kérdésekre. Bár általánosan elterjedt, mégsem egészen helyes az a szokás, hogy ezeket a válaszokat csak az úrvacsorával élni kívánó gyülekezeti tagok mondják. Kívánatos, hogy a gyónást úrvacsoravétel kövesse, a bűnvallásra és a feloldozásban való részesülésre az evangélikus istentisztelet rendje azonban lehetőséget biztosít azoknak is, akik az adott istentiszteleten valamilyen oknál fogva nem vesznek úrvacsorát.

A gyónási kérdések a következők:

"Testvérem az Úrban!
Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
GYÜLEKEZET: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
GYÜLEKEZET: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
GYÜLEKEZET: Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
GYÜLEKEZET: Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
GYÜLEKEZET: Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint!"

Ezt követően a gyülekezet tagjai a következő közös imádságban vallják meg bűneiket Istennek:

"Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Ámen."   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Bevezetés
Az istentisztelet rövid története
Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
Gyónás
A gyónás
Gyónási igeolvasás
Gyónási kérdések, gyónó imádság
Feloldozás
Úrvacsora
Gyakorlati tudnivalók
Különleges istentiszteleti alkalmak
Mit jelent nekem az istentisztelet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.