Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

MI TÖRTÉNIK EGY EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN?

Istentisztelet

illusztráció

A gyülekezeti élet középpontja az vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet. Az istentiszteleten összegyűlnek a gyülekezet tagjai, találkoznak fiatalok és idősebbek, hogy imádsággal és énekkel közösen dicsőítsék Istent. Pál apostol egy helyütt azt írja, hogy "amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!" (1Kor 14,26b). A gyülekezet építése nemcsak a gyülekezet vezetőjének (a lelkésznek) a feladata, hanem minden jelenlevő szolgálata. Ezért fontos, hogy az istentisztelet résztvevői segítsék, tanítsák, vigasztalják és bátorítsák egymást, hogy igazi testvéri közösséget alakítsanak ki.

Isten harmadik parancsolata az ünnepnap megszentelésére hív. Az Ószövetség népének ez a szombatot jelentette, de Luther óta valljuk, hogy ez nincs időhöz kötve. Ő a Nagy Kátéban azt írja, hogy bár minden nap így kellene lennie, mert egyik nap sem különb a másiknál, de ezt a nép megtartani nem képes, ezért legalább a heti pihenőnapot Isten igéjének tanulására kell használnunk.

Ezt a napot Isten igéjével szenteljük meg. A templomban Isten üzenetét hallgatjuk, neki vallunk bűneinkről, tőle kérünk és kapunk bűneinkre bocsánatot és ezért neki adunk hálát. Imádsággal és énekkel dicsérjük és tőle kérünk támogatást problémáink, gondjaink megoldására.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A gyülekezetek ma
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Istentisztelet
Hitoktatás
Bibliaórák
Ifjúsági- és gyermek alkalmak
Szeretetszolgálat - diakónia
Gyülekezeti közösségek
Gyülekezeti demokrácia: Presbiteri ülések, közgyűlések
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.