Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A GYÜLEKEZETEK MA

Az egyház gyülekezetekben él

illusztráció

Az egyház ma is gyülekezetekben él. Természetesen vannak egyéb egyházi szervezetek is, különböző kormányzati szintek, döntéshozó szervek, adminisztrációt, az egyház tevékenységét koordináló szervezetek. Mégis, az egyház tagjai hitüket lakóhelyükön, vagy az ahhoz legközelebbi gyülekezetben gyakorolják. A protestáns egyházak már a kora reformáció idején törekedtek arra, hogy az egyházi hierarchiát felszámolják, az egyház központosított kormányzati, tanítói hatalmát megtörjék és az egyetemes papság elvének megfelelően azt a gyülekezeteknek adják.

Ma az evangélikus gyülekezetek belső életüket maguk szervezik, jogukban áll lelkészt hívni, választani, maguk választhatják meg a gyülekezet vezetését. A gyülekezetek választják a különböző döntéshozó szervek tagjait, maguk szervezik meg hitoktatói, diakóniai szolgálatukat. A "felsőbb" egyházi fórumok szerepe abban nyilvánul meg elsősorban, hogy a gyülekezetek életét segítsék, azokat külső állami szervek, más felekezetek felé képviseljék.

Mindazonáltal az evangélikus gyülekezetek élete egymástól csak a helyi sajátosságokban különbözik. Ugyanazokat a hitvallási iratokat fogadják el, ugyanazon a egyházi törvények alapján működnek. Ugyanaz a liturgikus rend minden istentiszteleten, a liturgikus viselet megegyezik, sőt, a magyarországi templomokban vasárnaponként ugyanazon ige alapján hirdetnek igét.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A gyülekezetek ma
Az egyház gyülekezetekben él
A gyülekezet testvéri közösség
A gyülekezet imádkozó közösség
Tradíció és modernség - falusi és városi gyülekezetek
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.