Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

KEZDETEK

Az első gyülekezetek Izraelben és Kisázsiában

illusztráció

Az első gyülekezet pünkösdkor, a Szentlélek kiáradását követően alakult. Péter felszólítására és a Szentlélek eljövetele megrázó élményének hatására háromezren csatlakoztak az első, jeruzsálemi gyülekezethez. "Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." (ApCsel 2,42). A Kr. u. 49-ben Jeruzsálemben megtartott apostoli zsinat szakította el aztán végérvényesen a kereszténységet a zsidóságtól, a zsidó vallástól, egyúttal nyitottá tette azt az egyetemes világ felé.

Az első jeruzsálemi gyülekezet, ez a fiatal keresztény közösség eleinte még nem vált el a jeruzsálemi zsidó templomtól. Valamennyien zsidó származásúk voltak, a zsinagógában imádkoztak és éltek az úrvacsora szentségével. Más az eredetük azonban az első gyülekezeteknek Kisázsiában és görög földön. Ezek már missziós gyülekezetek voltak, abban az értelemben legalábbis, hogy a kereszténységre tért zsidók vitték ezekre a helyekre az evangéliumot: ők voltak, akik a "pogánykeresztényeket" megkeresztelték és gyülekezetbe szervezték.

A páli levelek az ilyen frissen alakult missziós gyülekezetek tagjaihoz szólnak, a rómaihoz, a korinthusihoz, a galata-belihez, az efezusihoz, a filippihez, a thesszalonikaihoz. Ezekben nyilván részt vettek ott élő zsidók is, de alapvetően helyiek voltak. A gyülekezetek vezetését Pál és segítői, Márk, Lukács és Apolló látták el. Ezek az első gyülekezetek fokozatosan távolodtak el a zsidóságtól, állandó üldöztetésben volt részük. Ennek ellenére számuk egyre inkább gyarapodott, így mikor a milánói rendelet 313-ban a keresztény egyháznak a többi vallással egyenlő státuszt adott, már jelentős volt számuk a római birodalom területén.

Az újszövetség könyvei között nagyon fontosak az ilyen gyülekezetek megismerésében a páli levelek.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A keresztények Krisztus követői
Miből született az egyház?
Az első gyülekezetek Izraelben és Kisázsiában
A gyülekezetek ma
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.