Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

KEZDETEK

Miből született az egyház?

illusztráció

Az egyház megalakulásának pontos időpontját ismerjük és minden évben meg is ünnepeljük. De vajon felismertük-e ennek az ünnepnek a jelentőségét?

Jézus feltámadását és mennybemenetelét követően, pünkösd napján, nagy sokaság volt tanúja az egyház megalapításának. "Eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (ApCsel 1,8). Pünkösdkor Isten Szentlelke jelent meg a sokaságnak lángnyelvek formájában. Az apostolok különféle nyelveken kezdtek el szólni: a különböző nyelvű emberek megértették egymást. Ezt követően Péter prédikált Jézusról, a Messiásról és azt mondta a sokaságnak: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2,38) Az egyházat tehát Krisztus alapította: ő volt az, aki az istenhitnek az emberi lelkekbe történt elültetésével megvetette az egyház alapjait ezen a földön.

Isten országa ezen a földön tehát elsősorban az emberek lelkében él, de az emberi viszonyokat tekintve szükségszerű volt, hogy kialakuljon szervezete, így emberi intézménnyé is kellett válnia. Pál a korinthusi levélben ennek szükségszerűségéről ír: "Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is." (1Kor 12,12). Pál az egyes gyülekezetek belső életét Isten közvetlen hatásának tekinti, ezek egysége nem az egyesek által képviselt egyesítő akaraton múlik, hanem Istentől áthatott belső életben jelentkezik.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A keresztények Krisztus követői
Miből született az egyház?
Az első gyülekezetek Izraelben és Kisázsiában
A gyülekezetek ma
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.