Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A GYÜLEKEZETEK MA

Tradíció és modernség - falusi és városi gyülekezetek

illusztráció

A magyarországi reformáció hajnalán az ország területén mindenhol átalakultak a gyülekezetek. A lakosság túlnyomó része elfogadta a reformátori hitvallásokat és evangélikus vagy református lett. Kialakultak az egyes felekezetekhez kapcsolható tájegységek, ahol azonos hitvallású emberek éltek együtt. Az Ágostai Hitvallás XV. cikke szerint azokat a szokásokat, amelyek megtarthatók bűn nélkül és az egyház békességét, jó rendjét szolgálják, meg lehet tartani. Az újonnan alakult, vagy evangélikussá lett gyülekezetek ekkor hagyták el a régi, különféle, Szentírással nem egyező szokásaikat, de vettek fel újakat is. Tájegységenként változó, az egyházhoz kapcsolódó új szokások alakultak ki. Ezek nagyon fontosnak bizonyultak az ellenreformáció után a kisebbségivé vált egyház megmaradásában, a helyi közösségek megtartásában.

A huszadik század nem kedvezett a falusi gyülekezeteknek. A felgyorsult életritmus, az egyre nagyobb és szabadabban elérhető információáradat, az emberek mobilitása sok helyen elnéptelenítette az apró falusi gyülekezeteket, meggyengítve, vagy eltüntetve ezzel évszázados hagyományaikat. Megváltozott a kulturális közeg is, a multikultúra betörése a legkisebb településekre is, csökkentette a tradíció szerepét.

Ellenkező folyamatok játszódtak le a városi gyülekezetekben. A sokszor még száz éve is apró közösségek felduzzadtak, a falvakról betelepülők létszámukat növelték. Sajnos azonban sokan el is vesztek az úton: a városba költözve már nem keresték az egyház közösségét. Az új városi gyülekezetekben sokkal jobb feltételek alakultak ki, sokkal kevésbé éltek régi hagyományok, így sokkal rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a megváltozott kor kihívásaihoz. A városiasodott életformát folytatók jobban igénylik azt, hogy az egyház új hangon szólaljon meg, megőrizve eredeti mondanivalóját. Szokásaink átalakulnak tehát, megszűnnek és újak alakulnak ki. A hordozott üzenet azonban ugyanaz.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A gyülekezetek ma
Az egyház gyülekezetekben él
A gyülekezet testvéri közösség
A gyülekezet imádkozó közösség
Tradíció és modernség - falusi és városi gyülekezetek
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.