Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

A GYÜLEKEZETEK MA

A gyülekezet imádkozó közösség

illusztráció

Az imádság különös eszköz arra, hogy a személyes Istenhez szóljunk. Az ima közvetlen kapcsolatot teremt Istennel, aki hozzá intézett szavainkat "jó Atyánkként" mindig meghallgatja. De Isten kérése is kötelez minket az imádkozásra. Azt kéri tőlünk, hogy dicsérjük szent nevét és minden bajunkban hívjuk Őt segítségül. Az imádság nemcsak azért fontos, mert személyes kapcsolatot teremt Isten és egy-egy ember között, hanem a keresztény közösség életének is meghatározó eleme. A gyülekezet tehát imádkozó közösség: az egyház tagjai együtt, különféle módokon imádkoznak.

Jézus maga tanít minket imádkozni. Ő tanította az Úr imádságát, a Miatyánkot. "Én azt mondom nektek: kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek." (Lk 11,9)

Az Úr imádságán kívül más imádságokban is Istenhez fordulunk. Imádságban valljuk meg bűneinket és imádságban köszönjük meg, hogy Isten azokat megbocsátotta. Imádságban könyörgünk, hogy bajainkon, problémáinkon enyhítsen, legyen segítségünkre azok megoldásában, adjon erőt, hogy az ő tetszése szerint legyünk képesek élni. Imádságban fordulunk hozzá, ha elvesztettünk valakit, aki fontos volt számunkra, de akkor is, ha egy barátunk vesztett el valakit, hogy az ő fájdalmán enyhítsen.

Imádkozunk otthon, szobánk félhomályában egyedül, vagy szeretteinkkel, barátainkkal közösen. Imádkozunk az istentiszteleten együtt mindannyian. Az ima reményt ad, erő kerekedik belőle. Mert szavunk eljut Istenhez, nem kellenek hozzá közvetítők, segítők. Mindannyiunkat meghallgat - és válaszol.

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A gyülekezetek ma
Az egyház gyülekezetekben él
A gyülekezet testvéri közösség
A gyülekezet imádkozó közösség
Tradíció és modernség - falusi és városi gyülekezetek
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.